Klanění králů

Orazio Samacchini
1532 Bologna - 1577 Ebenda
 
Materiál: Olej na plátně
Století: 16.
Původ: Itálie
Rozměry: 126 x 89 cm
Lze prohlédnout v naší prodejně
 

Prostor této velkoformátové malby je zcela vyplněn postavami. Záměrem je vědomě zapojit diváka do dění na obraze. Tento styl najdeme téměř ve všech ostatních dílech malíře, odpovídá také pozdně renesanční malbě a byl dále pěstován v období baroka. Skupina postav Svaté rodiny s Marií a Ježíškem je umístěna v levé polovině obrázku na okraji, vlevo nahoře je zastíněný Josef. Středu obrazu dominuje postava krále, zdůrazněná ve vší velikosti, při uctívání dítěte. Podle apokryfy je starším králem Melchior, který zde drží své sepnuté ruce, zatímco služebník drží pokladnici vpravo za ním. Král s tmavou pletí v pravém horním rohu obrázku je někdy interpretován jako mladý Caspar, vlevo je zobrazen Balthasar. Nahoře vyplňují střed obrazu dva mladí římští vojáci s kopím. Stylistickým rysem umělce je milost zobrazená ve tváři, zde zejména Marie a mladších postav.

 
Copyright © 2020 Fine Antiques Prague. All rights reserved. Credits - Site by WEBRYBA.CZ
 
FINE ANTIQUE PRAGUE
Menu