Salome s hlavou Jana Křtitele

Antonio Belucci
1654–1726
 
Materiál: olej na plátně
Rozměry: 87 x 96 cm
Lze prohlédnout v naší prodejně
 

Antonio Bellucci se vzdal svého původního úmyslu věnovat se vojenské kariéře a stal se malířem. Studoval v Benátkách pod vedením Andrea Celestiho, Pietra Liberiho a Antonia. Stejně jako ostatní představitelé benátské malby (Sebastiano Ricci, Giovanni Battista Tiepolo) přijímal zakázky v severní Itálii, kde vytvořil nádherné fresky pro paláce místních patronů. Po určitou dobu také pobýval na dvoře Jana Viléma Falckého. Tématem malby je slavná scéna Salome s hlavou Jana Křtitele. Obraz ukazuje okamžik, kdy Salome přijme misku obsahující Janovu hlavu. Na zemi leží jeho krvácející tělo; Herodesův banket v pozadí. (znalecký posudek: Dario Succi, Gorizia)

 
Copyright © 2020 Fine Antiques Prague. All rights reserved. Credits - Site by WEBRYBA.CZ
 
FINE ANTIQUE PRAGUE
Menu